Lezingen tijdens de expositie Hollandgänger in Leeuwarden 2019.

Tijdens de expositieperiode zijn er vier lezingen.
zondag 22 september 15.00 uur "Bier en Brood" met presentatie van historisch Leeuwarder bier
zondag 6 oktober 15.00 uur "Textielhandel en Lapkepoepen" als onderdeel van maand van de geschiedenis
zondag 17 oktober 15.00 uur "Hannekemaaiersliederen en blaaspoepen" aangevuld met live muziek door Bert Hadders
zondag 3 november 15.00 uur "Hannekemaaiers"

De lezingen worden gegeven door George van der Peet (Stichting Hannekemaaierspad).

Toegang, inclusief bezoek expositie: € 7,00.
Aanmelden bij Fries Landbouwmuseum.

Voor en na deze lezingen is Tresoar aanwezig met haar 'reisbureau' om bezoekers te helpen bij het zoeken naar hun 'Hannekemaaier roots'. Neem voor specifieke vragen ook enkele documenten mee waar de volledige namen op worden vermeld. Tresoar heeft ook regelmatig lezingen en tentoonstellingen, zie site Tresoar.

22 september 15.00 uur Bier en Brood

Deze lezing gaat over de culturele uitwisseling van brood en bier tussen Duitsland en Noord-Nederland, waarbij ingegaan wordt op de overeenkomsten en de verschillen. Naast de handel werd er plaatselijk bier gebrouwen. Aan bod komt hoe dat destijds verliep en welke grondstoffen er voorhanden waren. Diezelfde middag is ook de presentatie van een nieuw historisch Leeuwarder bier. Dit bier is al eeuwen lang niet meer in de handel geweest, dus een unieke kans het deze middag te proberen. Tenslotte is er aandacht voor de productie van brood uit voorgaande eeuwen. Een Middeleeuws brood in een nieuw jasje kan door de bezoekers worden geproefd.



Pompernikkel in Soest
Roggebrood (pompernikkel/pumpernickel) in glas in lood te Soest (D), Westfalen.

6 oktober 15.00 uur Texielhandel en Lapkepoepen

Deze lezing is in het kader van de Maand van de Geschiedenis, die als thema heeft "Man en Vrouw". Tijdens de lezing zal o.a. worden ingegaan op het leren van een vak binnen een familiebedrijf en de vrouwenrol in een dergelijk bedrijf. Tevens is er aandacht voor de geschiedenis van de textielhandel door de eeuwen heen, met het antwoord op de vraag waarom juist Fryslân zo aantrekkelijk was voor de Duitse trekhandelaren. Verassend is de rol die Leeuwarden speelt als cultureel- en uitgaanscentrum voor Duitsers in Nederland. Een voorouder van cabaretier Paul van Vliet was een kleermaker uit Hessen. Wat is zijn familiegeschiedenis?

Toedde
De textieltrekhandelaar in zijn typische verschijning.

27 oktober 15.00 uur Hannekemaaiersliederen en blaaspoepen

Muziek en vertelling over Hannekemaaiers en Blaaspoepen met (live-) muziek door streektaalmuzikant Bert Hadders. Een muzikale en verhalende reis aangevuld met video-opnames van muziek in de voetsporen van een Hannekemaaier die vanuit het kleine dorpje Lorup in Emsland naar de grote stad Leeuwarden trok. Met Middeleeuwse ballades tot 19e eeuwse blaasmuziek.

 

In de expositie zijn een aantal muziekvideo's te zien. In het liedje (klassieker) "Dat du mien Leevsten büst" is de taal een voorbeeld van Nederduits (Niederdeutsch/platt/Ostfries). Het geeft een beetje aan in welke bewoordingen men toen met elkaar communiceerden. We nodigen u uit deze tekst te vertalen naar het Nederlands of Fries van nu.

  Niederdeutsch
De talen die op elkaar lijken, maar ook verschillend zijn, zie ook in de expositie.

Niederdeutsch
Bert Hadders, de muziekale reisleider. Hoe goed zijn verhalen van nu aansluiten bij de thema's van toen.

3 november 15.00 uur Hannekemaaiers

In deze lezing zal worden ingegaan op de trek van de Hannekemaaiers naar Nederland. Daarbij komen zowel de economische als de sociale motieven aan de orde; de wijze van reizen in die tijd en de rol van de stad als o.a. verzamelplaats en poepenmarkt. Op deze veemarkt konden werkzoekende maaiers, werknemers zoekende boeren ontmoeten. Ook wordt de situatie in het toenmalige Duitsland met huurlieden (een soort horigen) behandeld. Huurlieden waren mensen die een huisje konden huren op het erf van een boer. In ruil daarvoor werkten zij mee op de boerderij. Door dit systeem was er van generatie op generatie vrijwel geen ontwikkeling en zelfstandig bestaan mogelijk. Door gras te gaan maaien in o.a. Friesland kon men uit deze afhankelijkheid ontsnappen.

Leeuwarder wip
Een zandpad door het bos nabij Freren is een van de originele verbindingen op de weg naar "Holland" die nog bestaat.