De stichting Hannekemaaierspad is een organisatie van vrijwilligers. De stichting is opgericht om cultuurhistorisch waardevolle paden te behouden. Om het doel te bereiken houdt de stichting zich ook bezig met knelpunten in het wandelpadennetwerk.

Het Hannekemaaierspad - waaraan de stichting zijn naam heeft ontleend - is een meerdaagse trektocht, gebaseerd op de tochten van de Hannekemaaiers, trekarbeiders uit Duitsland.